Blue Flower


PRAWO MEDYCZNE

 

Kancelaria świadczy pomoc prawną i reprezentuje swoich Klientów w sprawach o:

  • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym o błąd w sztuce lekarskiej zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym,
  • obrona lekarzy w postępowaniach karnych i dyscyplinarnych związanych z błędem w sztuce ,
  • zastępstwo procesowe w sporach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd w sztuce lekarskiej,
  • reprezentacja w zakresie sporów z Narodowym Funduszem Zdrowia,
  • tworzenie podmiotów leczniczych oraz przekształcenie i likwidacja zakładów opieki zdrowotnej,
  • przygotowywanie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
  • doradztwo prawne w zakresie działań marketingowych w obrocie regulowanym przez prawo farmaceutyczne,
  • zagadnienia odpowiedzialności prawnej podmiotów zarządzających spółkami w sektorze prawa zdrowotnego, jak również podmiotów odpowiedzialnych za szkodę wyrządzoną przez produkt leczniczy lub wyrób medyczny.