Blue Flower

Adwokat lublin Małgorzata Niedziela rozwody

 

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od rodzaju i charakteru sprawy oraz stopnia jej skomplikowania. Elementy te oceniam zawsze podczas pierwszego spotkania z Klientem. Istotne jest przy tym dla mnie, aby wszelkie ustalenia finansowe były od samego początku jednoznaczne i jasne, a Klient nie był nimi zaskakiwany na żadnym etapie postępowania.

Do obliczania zatem wysokości wynagrodzenia stosuję głównie trzy sposoby:

  1. Stawkę godzinową – ustalona wcześniej stawka za godzinę pracy poświęconą wyłącznie na wykonywaniu zlecenia klienta. Ta stawka jest proponowana zazwyczaj przy zleceniach jednorazowych, w których nie można precyzyjnie oszacować określonej liczby godzin pracy.
  2. Stawkę ryczałtową ( stałą ) – ten sposób wynagradzania jest proponowany w przypadku dłuższej i stałej współpracy.
  3. Stawkę jednorazową – wysokość wynagrodzenia jest obliczana każdorazowo za konkretna usługę lub czynność.

Jeżeli Państwo preferują inny sposób ustalenia wysokości honorarium jestem otwarta na negocjacje w tym zakresie.

Kancelaria wystawia faktury VAT.